Wat is Raja Yoga ?

Raja yoga wordt ook wel, de koninklijke yoga genoemd. Raja staat voor koninklijk en yoga voor éénwording of verbinding. Wie Raja yoga beoefent, bewandelt dus de ‘koninklijke weg’.

Alle yoga is ooit begonnen bij Patanjali. Hij wordt wel beschouwd als de ‘vader’ van de yoga en leefde zo’n 2600 jaar geleden. Patanjali omschrijft yoga als:
‘Yogas citta-vritti-nirodha’.: het stilleggen van de bewegingen van het denken.

De letterlijke vertaling van het woord yoga is ‘verbinding’ of ‘éénwording’. Wanneer je al je gedachten vormen kunt loslaten en alles tot rust brengt, dus op fysiek, emotioneel en mentaal niveau dan kom je in verbinding met wie jezelf ten diepste bent. Yoga wil ons via een natuurlijke weg vrede geven, een gelukstoestand in onszelf en niet daarbuiten.

Het stilleggen van de bewegingen van de gedachten is niet iets wat iedereen zomaar even doet. De wijze Patanjali gaf daarom in zijn sutras (korte teksten) uitleg over de aard van de gedachten, de bewegingen daarin en de oorsprong daarvan. Vervolgens gaf hij aan hoe deze gedachten tot kalmte kunnen worden gebracht namelijk met behulp van acht stappen. Dit systeem heet Raja yoga:

Stap 1: Yama’s: Onthoudingen

In de Yama’s geeft Patenjali aan wat je niet doet als yoga beoefenaar.
Het zijn een vijftal regels die betrekking hebben op de omgang met anderen.

1/Ahimsa: Geweldloosheid, stoppen met het schaden van anderen.
2/Satya: Waarheid, wees eerlijk en lieg niet, wees eerlijk in je handelen.
3/Asteya: Niet stelen, zelfs geen idee van een ander. 
4/Brahmacharya: Onthouding, vrij zijn door de beheersing van de zinnen.             
5/Aparigraha: Begeerteloosheid, vrij zijn van bezitzucht.

Stap 2: Niyama’s: Voorschriften

In de Niyama’s geeft Patanjali aan wat je wel doet.
Deze vijf regels hebben betrekking op de omgang met jezelf.

1/Saucha: Zuiverheid in: gedachten, emoties, handelen, lichaam en omgeving.     
2/Santosha: Tevredenheid, dit maakt het denken rustig en onverstoorbaar.  3/Tapas: Verdragen van pijn en plezier als zijnde gelijk.
4/Svadhyaya: Zelfstudie: Heilige boeken bestuderen en zelfonderzoek.
5/Isvarapranidhana: Overgave aan God/Overgave aan en vertrouwen hebben in het leven.
 
Stap 3: Asana’s: Lichaamshoudingen 

Asana komt van het woord ‘as’ dat betekent zitten/stilstaan. Dit slaat onder andere op het stil zijn als je de yogaoefening uitvoert.
De asana’s, de yogahoudingen, waar yoga om bekend staat, is eigenlijk maar één stap van het hele Raja yoga-pad.

Stap 4: Pranayama: Beheersen van de levensenergie

Dit zijn de ademhalingsoefeningen waarbij we werken met prana, de levensenergie. Er zijn verschillende soorten oefeningen, sommige geven je energie een boost, andere werken kalmerend. Beide verbeteren zowel je fysieke als je mentale gezondheid.


Stap 5: Pratyahara: Het terugtrekken van de zintuigen

Pratyahara betekent terughalen. Het terughalen van de zintuigen uit de buitenwereld en deze vervolgens  losmaken van uiterlijke voorwerpen. Ze worden onder de controle van de wil gebracht en vrijgemaakt van begeerte.

Stap 6: Dharana: Concentratie                 
Dharana betekent letterlijk het vasthouden van iets. Hier houdt het in, je aandacht richten en vasthouden op één object.

Stap 7: Dhyana: Meditatie

Als de concentratie op één punt langzaam overgaat in een nog diepere concentratie waarbij uiteindelijk alleen het ene object aanwezig is, en er verder geen enkele andere gedachten meer zijn, dan spreekt men van meditatie.

Stap 8: Samadhi: verbindingen, verdieping, Contemplatie 
Samadhi is de voleindiging van het proces, dat, beginnend bij de concentratie en via de meditatie, uitmondt in de spontane vereniging van de yogabeoefenaar, met het voorwerp meditatie, bijvoorbeeld het woord Ohm. In het hoogste stadion zal het onderwerp van meditatie het Zelf zijn, zodat je weer in verbinding komt met je Zelf. Samadhi is een buitengewone Zijns-ervaring, in gelukszalige vrede

Samenvattend

De leer van de Raja yoga is bedoeld voor diegenen die het pad van de praktische yoga willen bewandelen en fundamentele veranderingen in hun eigen aard en bewustzijn teweeg willen brengen. Dit begint met de fysieke oefeningen die de lichamelijke gezondheid verbeteren. Daarnaast zorgen een beter begrip en een grotere bewustwording voor een positieve werking op de psychische gezondheid.

Het achtvoudig yoga pad wordt integraal beoefend met behulp van oude yoga-technieken waarbij het accent ligt op de concentratie en meditatie. Deze oefeningen brengen je terug naar de kern van wie je bent, los van alle invloeden van buitenaf. Het brengt je in verbinding met je Zelf. Het oorspronkelijke doel van yoga.

Tijdens ons leven zijn we op een lange reis om steeds nieuwe ontdekkingen te doen. De beoefening van het achtvoudig yoga-pad zorgt voor meer vrede tijdens deze reis.